O podjetju

Cinkarna je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1873. Do leta 1968 pretežno metalurško podjetje je z razvojem postopno prešlo v prevladujočo kemijsko-predelovalno dejavnost. Težišče aktivnosti te panoge je dandanes namenjeno proizvodnji in trženju pigmenta titanovega dioksida.Danes sodi med največja slovenska kemično-predelovalna podjetja, kot enovita delniška družba zaposluje okrog 800 ljudi in ustvarja okrog 170 milijonov evrov skupne letne prodaje. Več kot petinosemdeset odstotkov svoje celotne prodaje realizira na zahtevnih globalnih trgih.