Kodeks etičnega ravnanja in dela

Kodeks etičnega ravnanja in dela opredeljuje temeljna načela in pravila vedenja in ravnanja vodstva in vseh zaposlenih v Cinkarni Celje, d.d.