Kodeks etičnega ravnanja in dela

Kodeks etičnega ravnanja in dela opredeljuje temeljna načela in pravila vedenja in ravnanja vodstva in vseh zaposlenih v Cinkarni Celje, d.d., vključujoč podjetje Cinkarna – Kvarc, d.o.o. v lasti Cinkarne Celje, d.d. in Predstavništvo Cinkarne Celje, d.d. v Beogradu.