Predsednik uprave

Dejstvo, da Cinkarna Celje neprekinjeno deluje in posluje že od leta 1873, jasno kaže na trdoživost tega poslovnega sistema, njegovo sposobnost optimalnega odzivanja na vsakokratne, tudi usodne premike v okolju ter na pronicljivost vodstvene politike, ki je venomer uspešno povezovala velik nabor akumuliranega znanja zaposlenih s poslovnimi priložnostmi, ki se porajajo na tržiščih.

V podjetju povezujemo, usklajujemo in udejanjamo cilje vseh deležnikov, to je: lastnikov, zaposlenih, vodstva in cilje družbe, ob upoštevanju ohranitve naravnega okolja skladno s konceptom vzdržnega razvoja.

Osnovni cilj, ki po našem mnenju omogoča uresničitev dolgoročnih ciljev vseh, je doseganje stabilnih in postopno rastočih donosov na vloženi/uporabljeni kapital. Stremimo k razvoju in vzpostavitvi partnerskega in dolgoročnega odnosa z lastniki, ki bodo poleg tega, da bo njihova naložba varna ter stabilna, tvorno sodelovali pri oblikovanju modernega podjetja z aktivnim odnosom do varovanja okolja in razvoja odličnih delovnih pogojev za motivirane in zadovoljne zaposlene. Takšno podjetje prevzema vlogo stebra gospodarskega in obče družbenega lokalnega okolja in širše srednjeevropske regije, ki zavzema pomemben položaj v EU.

  • Predsednik uprave, Aleš Skok, univ. dipl. ing. kem. teh., MBA - ZDA
    Predsednik uprave, Aleš Skok, univ. dipl. ing. kem. teh., MBA - ZDA

Vztrajna in trdovratna prodajna usmerjenost Cinkarne Celje na evropske, ameriške in bližnjevzhodne trge je odraz poslovne logike, skladno, s katero so dolgoročno uspešni in perspektivni predvsem tisti izdelki in prodajni programi, ki jih je moč tržiti transnacionalno. Popolna usklajenost našega poslovanja in delovanja z evropskimi standardi in normami je torej naravna.

Svojo poslovno moč in potencial dokazujemo z odličnim tržnim položajem, ki je rezultat desetletij dela in kaljenja na mednarodnih trgih, uskladitvijo poslovanja z izjemno rigoroznim pravnim redom Evropske Unije na področju varovanja okolja, spremljanjem in vgrajevanjem najnovejšega razvoja glede celovitega obvladovanja kakovosti v poslovni sistem ter vzpostavitvijo multidisciplinarne, prilagodljive in ciljno usmerjene vodstvene ter operativne kadrovske strukture. Naša prodajna filozofija temelji na vzpostavljanju pristnih, dolgoročnih in stabilnih odnosov z našimi kupci. Ugled zanesljivega in poštenega partnerja, ki ga uživamo pri naših odjemalcih, tvori skupaj s stalnimi napori za optimizacijo razmerja cene/ kakovosti/ hitrost dobave naših proizvodov, najpomembnejšo primerjalno prednost v konkurenčnem odnosu do najboljših podjetij iz sektorjev, v katerih poslujemo.