Zgodovina

1873 Ustanovitev podjetja, izgradnja topilnice cinka.
1875 Začetek obratovanja topilnice cinka.
Cinkarna je takrat še izključno metalurško podjetje.
1888 Začetek obratovanja valjarne cinka.
1912 Posodobitev pražarne in začetek proizvodnje žveplove kisline.
Cinkarna s tem dopolni svojo osnovno dejavnost s kemijsko stroko.
1934/35 Nastanek firme Pražarna in kemična d.d. Začetek proizvodnje pigmentov.
1938 Začetek proizvodnje cinkografskih in ofsetnih plošč na osnovi cinka.
1949 Ustanovitev tovarne organskih barvil.
1953 Združitev Cinkarne in Kemične tovarne.
1961 Priključitev Tovarne organskih barvil.
1962 Priključitev Tovarne zemeljskih barv Mozirje.
Začetek proizvodnje žveplove kisline po kontaktnem postopku.
1966 Začetek proizvodnje ofsetnih plošč iz aluminija.
1970 Prehod iz pretežno metalurške na pretežno kemijsko dejavnost.
1973 Začetek obratovanja Titanovega dioksida.
1978 Začetek proizvodnje enokomponentne poliuretanske pene za gradbeništvo.
1980 Začetek obratovanja gumiranja in predelave flouriranih polimerov.
1981 Začetek obratovanja nove valjarne in začetek proizvodnje titancinkove pločevine.
1982 Začetek proizvodnje žveplove kisline po postopku dvojne absorbcije. Posledično se zmanjšajo emisije SO2.
1989 Posodobitev proizvodnje Titanovega dioksida.
1990 Začetek proizvodnje praškastih lakov v Mozirju.
1991 Začetek proizvodnje aluminijastih elektro-kemično zrnanih plošč.
1993 Začetek lastninjenja podjetje.
Zapiranje nekaterih zastarelih proizvodenj (Litopon, Organska barvila, Keramika).
Posodobitev proizvodnje zaščitnih sredstev za rastline (modri baker).
1994/95 Posodobitev proizvodnje Titanovega dioksida. Namestitev dodatnih naprav proti onesnaževanju.
1996 Posodobitev in premestitev proizvodnje rastnih substratov.
Zapiranje zastarelih proizvodenj (Galvana).
1997 Sprememba pravno organizacijske oblike: CC, p.o. v CC, d.d.
1998 Dograditev novega obrata za proizvodnjo gradbenih mas.
Ustanovna skupščina CC, d.d.
1999 Začetek proizvodnje Masterbatchev v Mozirju.
2000 Začetek izvajanj projektov za prilagoditev IPPC direktivi. Glavni del aktivnosti poteka na okoljski in tehnološki posodobitvi proizvodnje titanovega dioksida.
2002 Ustanovitev podjetja Cinkarna – Kvarc d.o.o. Tuzla (Bosna in Hercegovina).
2006 Ukine se proizvodnja in odproda oprema za proizvodnjo enokomponentne poliuretanske pene za gradbeništvo.
2007 Projekt okoljske in tehnološke posodobitve proizvodnje titanovega dioksida je v grobem končan. V teku je le še projekt suhega zapolnjevanja sadre.
2008 Začetek obratovanja suhega zapolnjevanja rdeče sadre.
2009 Začetek obratovanja nove linije za proizvodnjo belih masterbatchev.
Ukinitev proizvodnje cink sulfata.
2010 Podjetje pridobi Integralno okoljsko dovoljenje v skladu z IPPC direktivo. Sprejet je sklep o zaprtju Deponije trdnih odpadkov Bukovžlak.
2014 Ustanovitev predstavništva CC Polska (Poljska).
2015 Ukinitev proizvodnje tiskarskih plošč, off-set tiskarskih barv, preparatov in tiskarne.
2016 Pridružitev proizvodnje flexo tiskarskih barv PE Kemija Mozirje.
2016 Ukinitev proizvodnje valjane cink titanove pločevine.
2017 Celovita sanacija pregradnega telesa na Odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Izdana je odločba o zaprtju odlagališča.
2017 Ukinitev proizvodnje premazov v PE Kemija Mozirje.
2018 Širitev obstoječe proizvodnje v PE Kemija Mozirje z investicijo v liniji za proizvodnjo barvnih praškastih lakov in barvnih masterbatchev.
Zaprtje podjetja Cinkarna – Kvarc d.o.o. Tuzla (Bosna in Hercegovina).
2019 Odprodaja programa gradbenih mas.
2020 Prenehanje delovanja predstavništva Cinkarne Celje v Beogradu (Republika Srbija).
2022 Ukine se proizvodnja tiskarskih barv.