Storitve

Vzdrževanje in energetika

Tradicija vzdrževanja v Cinkarni Celje je stara kot tradicija podjetja. Razvoju proizvodnih procesov je  sledil tudi razvoj vzdrževanja kot povezovalne funkcije razvojnih zamisli tehnologov proizvodnih oddelkov, razvojne in investicijske službe. Z združitvijo vzdrževanja in energetike leta 1998 se je vloga nove organizacije oplemenitila z nalogo optimizacije racionalne rabe energije. Več...

Laboratorijske meritve in obdelava podatkov

Več desetletij vpetosti Glavnega laboratorija v proizvodne procese Cinkarne Celje in nenehno sledenje novostim na področju merjenja v kemiji, zagotavljata specializirano znanje izvajalcev ter visok nivo kakovosti rezultatov meritev.

Strokovnost, objektivnost in usposobljenost osebja je zagotovljena s stalnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem, s sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjavah ter z notranjimi presojami. Več...

Grafični studio

Studio uporablja UV tehnologijo osvetljevanja klasičnih in termalnih ofset plošč in poseduje edini tovrstni Luscher osvetljevalni stroj v Sloveniji ter osvetljevalni stroj Screen PlateRite. Več...