Agro-kemijske analize

Analize tal (zemlje, blata), kompostov, gnojil, zaščitnih sredstev, plodov

  • določitev pH, P2O5, Ncel., NH4, NO3
  • določitev vsebnosti težkih kovin (Cu, Cd, Ni, Zn, Pb, Cr)
  • določitev vsebnosti K, Mg, Ca