Analize in priprava vod

Odpadne, površinske in podzemne vode

 • določitev težkih kovin (Cu, Cd, Ni, Zn, Pb, Fe, Mn, Cr, Ti (topen))
 • fizikalno-kemijski parametri:
  • pH
  • električna prevodnost
  • suspendirane snovi
  • usedljive snovi
  • raztopljene snovi
  • KPK (kemijska potreba po kisiku)
  • BPK5 (biološka potreba po kisiku)
  • obarvanost
  • trdota
 • določitev anionov in kationov (SO42-, Cl-, F-, NO3-, PO43-, Cr6+)

Vode - energetika (surova, po demineralizaciji, napajalna, kotlovna)

 • fizikalno-kemijski parametri:
  • pH
  • električna prevodnost
  • trdota
  • suspendirane snovi
  • p – vrednost
  • poraba KMnO4
  • CO2, P2O5, SiO2, N2H4
 • določitev kovin (Fe, Cu, Na)
 • določitev anionov in kationov (Al3+, Cl-)

Priprava deionizirane in ultra čiste vode.