Predstavitev

Več desetletij vpetosti Glavnega laboratorija v proizvodne procese Cinkarne Celje in nenehno sledenje novostim na področju merjenja v kemiji, zagotavljata specializirano znanje izvajalcev ter visok nivo kakovosti rezultatov meritev.

Strokovnost, objektivnost in usposobljenost osebja je zagotovljena s stalnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem, s sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjavah ter z notranjimi presojami. Z integriranim sistemom vodenja(združuje sisteme vodenja kakovosti s standardom ISO 9001:2015, ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 ter ravnanja na področju varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001:2007) in sledenju zahtevam standarda ISO/IEC 17025:2005 zagotavljamo mednarodno priznano strokovno usposobljenost in zaupanje v rezultate preskušanj.

Za področje odpadnih vod, podzemnih vod in kemičnih proizvodov (pigment titanov dioksid) smo pridobili Akreditacijsko listino LP-050 s prilogo, ki jo je izdala Slovenska akreditacija (datum prve podelitve: 1. december 2004).

Slovenska akreditacija: www.slo-akreditacija.si

Dejavnosti:

  • vzorčenje vhodnih materialov, materialov iz procesa in končnih proizvodov
  • priprava vzorcev za laboratorijsko preskušanje
  • izvajanje preskusov
  • statistična obdelava podatkov in izdelava poročil o kakovosti
  • priprava deionizirane in ultra čiste vode

Ponudimo vam lahko izvedbo laboratorijskih meritev s področja:

  • vod
  • metalurgije
  • agro-kemije
  • kislin in baz
  • posameznih materialov in proizvodov

Laboratorijske meritve izvajamo po mednarodno priznanih postopkih (standardih) in internih metodah, ki smo jih razvili v laboratoriju. Pokrivamo tako metode mokre kemije kot inštrumentalne metode, pri čemer uporabljamo sodobne aparature: ICP OES, FAAS, GDS, XRF (analiza kovin), UV VIS spektrometer, ionski kromatograf, titratorje (potenciometrične titracije), pH metre, konduktometre…

V laboratorijih pri svojem delu združujemo tradicijo in kakovost.

Nazaj