Agro-kemijske analize

Analize tal (zemlje, blata), kompostov, gnojil, zaščitnih sredstev, plodov

  • določitev pH, P2O5, N celokupni, NH4+, NO3-
  • določitev vsebnosti K, Mg, Ca, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn