Analize kislin in baz

  • H3PO4: koncentracija kisline, gostota, Fe
  • HCl: koncentracija kisline, gostota, Fe
  • H2SO4: koncentracija kisline, Fe, poraba KMnO4, ostanek po žarenju
  • NaOH: koncentracija baze, Fe