Metalurške analize

Analize cinka, cinkove žice, cinkovih zlitin (zamak)

 • določitev kovin; (Pb, Cd, Fe, Sn, Cu  Al, Mg, Mn, Ni, Ti,Si)
 • določitev mehanskih lastnosti:
  • trdota (HV)
  • natezna trdnost
  • raztezek
  • upogib
  • meja elastičnosti