Inženiring

Vodenje postopkov pri pridobivanju soglasij in dovoljenj za izvedbo investicij

Investitorju pomagamo, ali pa mu v celoti vodimo postopek za pridobitev dovoljenj za gradnjo pri upravnih organih.

Projektiranje

Po želji naročnika izdelamo idejni projekt, PGD, PZI, PID  za gradbeno, elektro in  strojno  področje ter za področje vodenja in avtomatizacije.

Nadzor

Investitorju nudimo strokovni nadzor nad gradnjo objektov.

Učinkovita raba energije

Za svetovanje in realizacijo projektov učinkovite rabe energije imamo usposobljen kader, ki je izobraževan po programu Evropski energetski menedžer-EUREM.

Nudi lahko naslednje usluge:

  • vodenje projektov učinkovite rabe energije,
  • ciljno spremljanje rabe energije-CSRE,
  • projektiranje in izvedba celostnih rešitev na raznih področjih učinkovite rabe energije.