Predstavitev vzdrževanja in energetike

Tradicija vzdrževanja v Cinkarni Celje je stara kot tradicija podjetja. Razvoju proizvodnih procesov je  sledil tudi razvoj vzdrževanja kot povezovalne funkcije razvojnih zamisli tehnologov proizvodnih oddelkov, razvojne in investicijske službe. Z združitvijo vzdrževanja in energetike leta 1998  se je vloga  nove organizacije oplemenitila z nalogo optimizacije racionalne rabe energije.

V  PE Vzdrževanje in energetika so zaposleni strokovnjaki vseh strok, sposobni projektiranja novih proizvodnih sredstev, posodobitve obstoječih kot tudi uvajati najsodobnejše metode vzdrževalnih postopkov. Naše  strokovno delo se udejanja kot referenca na modernizaciji in zagotavljanju visoke stopnje razpoložljivosti proizvodnih procesov  v matičnem podjetju.

Vzdrževanje razvijamo kot znanstveno disciplino, kar prav gotovo pomeni konkurenčno prednost podjetja.  Razvijamo preventivni pristop k vzdrževanju z metodo napovednega vzdrževanja po stanju. To smo dosegli z uvajanjem sodobnih diagnostičnih metod, za kar imamo usposobljene strokovnjake in  opremo. Postopki vzdrževanja so prilagojeni zakonodajnim zahtevam in zahtevam standarda ISO 9001, kjer nastopamo kot podporni proces pri pridobitvi večine certifikatov proizvodov podjetja.

Znanje, bogate izkušnje in visoka usposobljenost, nas opogumljajo, da ponudimo storitve tudi zunaj matičnega podjetja.
In kaj vam lahko ponudimo?

  • dejavnost inženiringa, izdelavo projektne dokumentacije in vodenje projektov,
  • avtomatizacijo proizvodnih procesov,
  • vzdrževalni inženiring s storitvami tehnične diagnostike (lasersko centriranje, odkrivanje puščanj stisnjenega zraka, spremljanje vibracij, spremljanje stanj hidravličnih sistemov),
  • nudenje storitev celovitega strojnega, elektro in ARM (avtomatizacija, regulacije, meritve) vzdrževanja,
  • storitve vzdrževanja transportnih sredstev,
  • storitve  laboratorija za meroslovje,
  • svetovanje in realizacija projektov učinkovite rabe energije,
  • trženje izdelkov (črpalke, stikalni bloki, rezervni deli, deionizirana voda itd.),
  • sodelovanje na področju prodaje sadre v vlogi tehničnega servisa o možnostih vgradnje materiala v različne namene.

Našim inženirjem in usposobljenim vzdrževalcem vseh strok pomeni sodelovanje z vami izziv in odgovornost, da zadovoljijo vaša pričakovanja!

Direktor PE Vzdrževanje in energetika:
Jože Gajšek, univ. dipl. inž. stroj

Nazaj