Storitve

Celovito vzdrževanje
 • Popravila in montaža merilno regulacijske opreme
 • Vzdrževanje avtomatiziranih procesov
 • Izdelava preventivnih in operativnih planov vzdrževanja za obstoječe naprave
 • Izvajanje periodičnih pregledov  splošne delovne opreme naprav z vidika varnosti in zdravja pri delu z izdelavo ustreznih potrdil
 • Električne meritve
 • Metode tehnične diagnostike
 • Vzdrževanje transportnih sredstev

Servisiranje in preizkušanje strojev ter naprav

 • Elektro delavnice
 • Remontna delavnica
 • Preizkuševalnica črpalk
 • Strojna obdelava

Izdelava in montaža opreme

 • Operativna izvedba projektov

Obvladovanje meril

 • Storitev laboratorija za meroslovje