Celovito vzdrževanje

Popravila in montaža merilno regulacijske opreme

V delavnici za popravilo merilno regulacijske opreme izvajamo:

 • servisiranje UPS naprav,
 • obnovo in popravila laboratorijskih peči,
 • popravila in montaža elektro pnevmatskih krmiljenj,
 • popravila in montaža avtomatskih regulacijskih ventilov z regulatorji položaja.

Vzdrževanje avtomatiziranih procesov

Za projektiranje in izvedbo ter vzdrževanje avtomatiziranih procesov imamo usposobljeno skupino strokovnjakov, ki nudi:

 • izvedbo analiz obstoječih stanj avtomatiziranih procesov ali naprav,
 • pomoč pri pripravi potrebnih specifikacij ali tehnoloških opisov,
 • svetovanje pri izbiri opreme,
 • izdelava projektne dokumentacije PZI,
 • programiranjem PLC-jev in nadzornih sistemov,
 • spuščanje v pogon,
 • izdelava projektne dokumentacije PID,
 • optimizacija regulacijskih zank,
 • zagotavljanje vzdrževanja avtomatiziranih procesov:
  • sistemi za tehtanje,
  • PLC-ji,
  • SCADA sistemi,
  • HMI sistemi (OP-ji, MO-ji),
  • regulacijske zanke,
  • komunikacijski protokoli na nižjih in visokih nivojih,
  • PC-ji (SCADA sistemov),
  • strežniki na sistemih za vodenje avtomatiziranih procesov,
  • aktivni in pasivni elementi komunikacije,
  • servis in popravilo naprav za regulacijo enosmernih elektromotornih pogonov,
  • industrijska omrežja in komunikacijski protokoli na nižjih in visokih nivojih,
  • merilna instrumentacija
 • izvedba optimalnega zagotavljanja zadostnih in ustreznih elementov vseh nivojev opreme avtomatiziranih procesov,
 • izdelava razvojnih nalog za implementacijo novih tehnologij  avtomatiziranih procesov,
 • izdelava razvojnih nalog in strategij za minimalen izpad procesov ali naprav ob posodabljanju že zastarelih avtomatiziranih procesov,
 • raziskave možnih povezav z zastopniki različne opreme za potrebe avtomatiziranih procesov v smislu možnosti in interesa po testiranju delovanja specifičnih elementov sistemov za avtomatizacijo,
 • organizacija in izvedba strokovnih izobraževanj specializiranih znanj in izkušenj na področju vzdrževanja avtomatiziranih procesov.

Izdelava preventivnih in operativnih planov vzdrževanja za obstoječe naprave

 • izdelava preventivnih in operativnih planov za izvajanje preventivnega vzdrževanja.

Izvajanje periodičnih pregledov splošne delovne opreme naprav z vidika varnosti in zdravja pri delu z izdelavo ustreznih potrdil

 • imamo strokovno usposobljeno ekipo za izvajanje prvih in periodičnih pregledov splošne delovne opreme.

Električne meritve

 • elektro meritve proti el. udaru strelovodnih sistemov, meritev varnosti električne opreme strojev in naprav (v skladu z EN60204-1, EN 60335).

Metode tehnične diagnostike

 • lasersko centriranje gredi, ki omogoča kvalitetno medsebojno postavitev rotirajočih elementov določenega strojnega postrojenja z izdelavo poročila,
 • nadzor vibracij in analiza izmerjenih vrednosti ter izdelava predloga ukrepa,
 • odkrivanje puščanj komprimiranega zraka z UZ detektorjem puščanja.

Vzdrževanje transportnih sredstev

 • V avto delavnici vam nudimo storitve servisiranja osebnih, tovornih in delovnih vozil.

Nazaj