Obvladovanje meril

Storitev laboratorija za meroslovje

V podjetju imamo vzpostavljen sistem kakovosti po standardu EN ISO 9001:2000. Na področju merilnih procesov in merilne opreme upoštevamo standard SIST EN ISO 10012:2003 in splošne zahteve za usposobljenost kalibracijskih laboratorijev po SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

Evidenco preverjanih meril vodimo računalniško, kar omogoča sledenje posameznega merila skozi celotno obdobje uporabe, podajanje zgodovine za posamezna merila, avtomatsko opozarjanje uporabnikov meril na periodične preglede in hranjenje poročil o umerjanju.
Z lastnimi etaloni preverjamo merila, ki so namenjena interni uporabi v proizvodnih procesih, kot so:

  • merila dolžine (tračni metri, pomična merila, mikrometri, merilne ure ...),
  • merila tlaka (odjemniki tlaka, pretvorniki tlaka, presostati, manometri, vakuum     metri ...),
  • merila temperature (vsi tipi temperaturnih tipal, pretvorniki temperature, prikazovalniki ...),
  • merila električnih veličin (napetost, tok, moč, upornost, univerzalni merilni instrumenti ...),
  • merila mase in sile (tehtnice razreda III in IIII, dinamometri ...).

Nazaj