Servisiranje in preiskušanje strojev ter naprav

Elektro delavnice

  • servisna dela za obtočne črpalke IMP, popravila prenosnega orodja HIDRIA PERLES,
  • izdelava preventivnih in operativnih planov za izvajanje preventivnega vzdrževanja,
  • popravila in previjanje asinhronskih motorjev do 315KW. Popravilo in preizkušanje elektromotorjev vseh proizvajalcev in oskrba z rezervnimi deli,
  • izvedba elektroinstalacijskih del industrijskih in drugih stavbnih objektov. Izdelava elektro razdelilnih omar, montaža na objektu, kabliranje in zagon,
  • elektro meritve proti el. udaru strelovodnih sistemov, meritev varnosti električne opreme strojev in naprav (v skladu z EN60204-1, EN 60335),
  • izdelava drugih elektro meritev ter izdelava poročil.

Remontna delavnica

  • V delavnici nudimo popravila vseh vrst črpalk in reduktorjev z uslugami strojne obdelave.

Preizkuševalnica črpalk

  • V  preizkuševalnici črpalk nudimo preizkus centrifugalnih črpalk z izdelavo Q-H diagrama zahtevanega območja.

Strojna obdelava

  • V delavnici nudimo strugarske storitve in  storitve na rezkalnih strojih ter obdelava na horizontalnem vrtalnem stroju.

Nazaj