Več o ultrafinem titanovem dioksidu

Titanov dioksid je eden izmed najbolj uporabnih anorganskih materialov na svetu. Najbolj znana oblika je pigmentni titanov dioksid, v zadnjih letih pa se povečuje zlasti povpraševanje za t. i. ultrafino obliko. Ultrafini titanov dioksid je znan po svojih raznovrstnih aplikacijah, ki izhajajo iz njegove majhne velikosti delcev in polprevodniške narave. Znana je uporaba za UV absorbcijske transparentne premaze, flip-flop avtomobilske premaze, kot dodatek k plastiki, v kozmetiki za UV zaščito in za različne komponente v elektroniki. Te aplikacije so značilne predvsem za ultrafine delce rutila. Po drugi strani ima anatas v ultrafini obliki še več možnosti uporabe, in sicer za fotokatalizo (samočistilni efekt, razgradnja škodljivih dušikovih oksidov, razgradnja organskih nečistoč, čiščenje vode, zraka …), fotoelektrokromna okna, t. i. DSSC (''dye-sensitized solar cell'') sončne celice ter še mnogo drugih.

Razpon aplikacij za ultrafini titanov dioksid je zelo širok in se vsako leto še povečuje. Cinkarna Celje je usmerjena na trajen razvoj omenjenih aplikacij, s čimer želimo zadovoljiti sedanje in prihodnje potrebe, pri tem pa se zanašamo na že obstoječi trg in močno znanstveno bazo, kar postavlja ultrafini titanov dioksid v center naših aktivnosti.

Osnova našega ultrafinega TiO2 je sulfatni sintezni postopek, ki ga nadgradimo s sintezo končnega ultrafinega produkta. V podjetju Cinkarna Celje smo se strateško usmerili za pridobivanje ultrafinega TiO2 izključno v obliki suspenzije, zato smo razvili sintezne postopke za pridobivanje anatasa in rutila brez vmesne suhe faze. Odločitev temelji na obvladovanju finih delcev, ki ostanejo v suspenziji ter skrbi za zdrave delovne pogoje zaposlenih in uporabnikov. S proizvajanjem proizvodov ultrafinega TiO2, izključno v obliki suspenzije, pa preprečujemo negativni vpliv na okolje (emisija nanodelcev). Z našimi sinteznimi postopki obvladujemo mehanizme reakcije, tako da nam to omogoča kontrolo nad najpomembnejšimi lastnostmi ultrafinih delcev, in sicer velikostjo delcev, površinsko obdelavo in kristaliničnostjo, kar nam omogoča prilagoditev karakteristik ultrafinih delcev TiO2, da le-ti čim bolje ustrezajo omenjenim visokotehnološkim aplikacijam.