Integriran sistem vodenja

V našem podjetju smo se opredelili za integrirani sistem vodenja (ISV), ki združuje sisteme vodenja kakovosti po standardu ISO 9001, ravnanja z okoljem po ISO 14001 in uredbi EMAS ter obvladovanja varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.

Integriran sistem vodenja je osnovan na procesnem pristopu in zajema področja proizvodnje in prodaje titancinkove pločevine in cinkove žice, barv, lakov in masterbatchev, pigmenta titanovega dioksida in žveplove kisline, mas za gradbeništvo in agro-kemijskih proizvodov, sistemov za agresivne medije ter tiskarskih plošč, tiskarskih barv, preparatov in storitev tiskarne.

Elementi sistema ravnanja z okoljem, varnostjo in zdravjem pri delu se tesno prepletajo med vsemi poslovnimi procesi v podjetju. Z njihovim obvladovanjem je zagotovljeno, da so okoljski vidiki in tveganja za varnost in zdravje pri delu primerno upoštevani pri izvajanju vseh procesov.