Tečajnica

Javne objave

Vse objave

Osnovni podatki o Delnici

  • Ljubljanska borza
  • oznaka delnice: CICG
  • skupno št. delnic: 8.079.770 (v avgustu 2022 izvedena cepitev delnice v razmerju 1:10,  ki je že upoštevana v skupnem številu delnic)

 

Delnice in dividende

 

Leto 2022

Leto 2021

Leto 2020

Leto 2019

Leto 2018

Število delnic

8.079.770 8.079.770

8.079.770

8.079.770

8.146.260

Tržna kapitalizacija 31.12.

185.834.710

209.266.043

143.819.906

151.495.688

147.447.306

Tržna cena (31.12.)

23,0

25,9

17,8

18,8

18,1

Knjigovodska vrednost delnice 31.12.

25,9

23,5

21,5

21,1

21,4

Najnižji tečaj v letu

22,4

17,4

12,5

17,4

17,3

Najvišji tečaj v letu

32,0

25,9

20,8

22,5

27,4

Čisti dobiček na delnico

5,4

4,1

2,4

2,7

3,8

Dividendni donos

10%

9%

11%

13,20%

12,60%

Izplačane bruto dividende v letu (na delnico) v €

3,2

2,1

1,7

2,8

2,7

 

Finančna poročila

2023

  PDF XBRL
Letno poročilo 2023 - revidirano PDF XBRL
Letno poročilo 2023 - nerevidirano PDF  
Povzetek poslovnega načrta 2024 z oceno poslovanja do konca 2023 PDF  
Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2023 do 30.9.2023 PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2023 do 30.6.2023

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2023 do 31.3.2023

PDF  

 

2022

  PDF XBRL

Letno poročilo 2022 - revidirano

PDF XBRL
Letno poročilo 2022 - nerevidirano PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2023 z oceno poslovanja do konca 2022

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2022 do 30.9.2022

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2022 do 30.6.2022

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2022 do 31.3.2022

PDF  

 

2021

  PDF XBRL

Letno poročilo 2021 - revidirano

  XBRL

Letno poročilo 2021 - nerevidirano

PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2022 z oceno poslovanja do konca 2021

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2021 do 30.9.2021

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2021 do 30.6.2021

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2021 do 31.3.2021

PDF  

 

2020

  PDF XBRL

Letno poročilo 2020 - revidirano

  XBRL

Letno poročilo 2020 - nerevidirano

PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2021 z oceno poslovanja do konca 2020

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2020 do 30.9.2020

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2020 do 31.3.2020

PDF  

 

2019

  PDF XBRL

Letno poročilo 2019 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2019 - nerevidirano

PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2020 z oceno poslovanja do konca 2019

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2019 do 30.9.2019

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2019 do 31.3.2019

PDF  

 

2018

  PDF XBRL

Letno poročilo 2018 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2018 - nerevidirano

PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2019 z oceno poslovanja do konca 2018

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2018 do 30.9.2018

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2018 do 31.3.2018

PDF  

 

2017

  PDF XBRL

Letno poročilo 2017 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2017 - nerevidirano

PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2018 z oceno poslovanja do konca 2017

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2017 do 30.9.2017

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2017 do 30.6.2017

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2017 do 31.3.2017

PDF  

 

2016

  PDF XBRL

Letno poročilo 2016 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2016 - nerevidirano

PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2017 z oceno poslovanja do konca 2016

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2016 do 30.9.2016

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2016 do 31.3.2016

PDF  

 

2015

  PDF XBRL

Letno poročilo 2015 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2015 - nerevidirano

PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2016 z oceno poslovanja do konca 2015

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2015 do 30.9.2015

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2015 do 31.3.2015

PDF  

 

2014

  PDF XBRL

Letno poročilo 2014 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2014 - nerevidirano

PDF  

Povzetek poslovnega načrta 2015 z oceno poslovanja do konca 2014

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2014 do 30.9.2014

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2014 do 30.6.2014

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2014 do 31.3.2014

PDF  

 

2013

  PDF XBRL

Letno poročilo 2013 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2013 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2013 do 30.9.2013

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2013 do 30.6.2013

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2013 do 31.3.2013

PDF  

 

2012

  PDF XBRL

Letno poročilo 2012 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2012 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2012 do 30.9.2012

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2012 do 30.6.2012

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2012 do 31.3.2012

PDF  

 

2011

  PDF XBRL

Letno poročilo 2011 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2011 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2011 do 30.9.2011

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2011 do 30.6.2011

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2011 do 31.3.2011

PDF  

 

2010

  PDF XBRL

Letno poročilo 2010 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2010 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2010 do 30.9.2010

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2010 do 31.3.2010

PDF  

 

2009

  PDF XBRL

Letno poročilo 2009 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2009 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2009 do 30.9.2009

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2009 do 30.6.2009

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2009 do 31.3.2009

PDF  

 

2008

  PDF XBRL

Letno poročilo 2008 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2008 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2008 do 30.6.2008

PDF  

 

2007

  PDF XBRL

Letno poročilo 2007 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2007 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2007 do 30.6.2007

PDF  

 

2006

  PDF XBRL

Letno poročilo 2006 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2006 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2006 do 30.6.2006

PDF  

 

2005

  PDF XBRL

Letno poročilo 2005 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2005 - nerevidirano

PDF  

Poročilo o poslovanju za obdobje od 1.1.2005 do 30.6.2005

PDF  

 

2004

  PDF XBRL

Letno poročilo 2004 - revidirano

PDF  

Letno poročilo 2004 - nerevidirano

PDF  

 

 

Poslovanje

Ime kazalnika

Leto 2022

Leto 2021

Leto 2020

Leto 2019

Leto 2018

Prodaja v mio. €

227,2

192,5

172,4

172,6

164

Čisti dobiček v mio. €

43,4

33,2

18,9

21,4

30,6

Kapital v mio. €

209

190

174

170

174

Število zaposlenih

775

793

824

846

908

Delež čistega dobička v prodaji

19,11%

17,26%

11,00%

12,40%

18,60%

Čista donosnost sredstev (ROA)

17,61%

14,70%

9,10%

10,20%

14,10%

Čista donosnost kapitala (ROE)

21,74%

21,40%

12,50%

14,70%

21,70%

 

Delničarji

Struktura lastništva delnic Cinkarne Celje, d. d.

Osnovni kapital Cinkarne Celje, d. d., ki znaša 20.229.769,66 € je razdeljen na 8.079.770 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Podjetje ima na dan 31. 12. 2022 sklad lastnih delnic, ki zajema 264.650 delnic (oziroma 3,28 % celotne izdaje).

Delničarji, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu podjetja je na dan 31.12.2022 znašal najmanj 5 odstotkov, so razvidni v spodnji tabeli.

 

%

SDH, d.d

24,4

Modra zavarovalnica, d.d

20,2

 

Finančni koledar in dogodki

Vrsta objave ali dogodka

Predvideni datum objave ali dogodka*

Začetek tihega obdobja

22.02.2024

Objava nerevidiranega Letnega poročila o poslovanju Cinkarne Celje, d.d. za leto 2023

7.03.2024

Začetek tihega obdobja

4.04.2024
Objava revidiranega Letnega poročila o poslovanju Cinkarne Celje, d.d. za leto 2023 18.04.2024
Objava predloga delitve bilančnega dobička 2023 18.04.2024

Začetek tihega obdobja

2.05.2024

Objava Poročila o poslovanju Cinkarne Celje, d.d. za obdobje januar - marec 2024

16.05.2024

Objava sklica 28. skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d.

17.05.2024

Začetek tihega obdobja

4.06.2024
28. redna skupščina delničarjev 19.06.2024
Objava sklepov 28. skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d. 19.06.2024

Dan upravičenja za dividendo

27.06.2024

Izplačilo dividende

28.06.2024

Začetek tihega obdobja

15.08.2024

Objava Poročila o poslovanju Cinkarne Celje, d.d. za obdobje januar - junij 2024

29.08.2024

Začetek tihega obdobja

14.11.2024

Objava Poročila o poslovanju Cinkarne Celje, d.d. za obdobje januar - september 2024

29.11.2024
Objava Plana poslovanja Cinkarne Celje, d.d. za leto 2025 z oceno poslovanja 2024 29.11.2024

Objava Finančnega koledarja Cinkarne Celje, d.d. za leto 2025

29.11.2024

 

* Navedeni so predvideni datumi objav in dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov objav bodo pravočasno objavljene na sistemu borznega obveščanja SEOnet in na spletnih straneh družbe.

Objave bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet www.ljse.si in na spletni strani družbe www.cinkarna.si

Pretekli dogodki
Digital Institutional Investor Conference: ''SEE Day'' organized by the Raiffeisen Bank International.

Prihajajoči dogodki

/

 

Kontakt

Odnosi z vlagatelji
Filip Koželnik​​
E: filip.kozelnik@cinkarna.si