OBVESTILO O SKLEPIH 25. SKUPŠČINE

15. 06. 2021

Tip objave: Skupščina

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 25. Skupščine družbe Cinkarne Celje, d.d. z dne 15. 6. 2021. Na skupščini je bilo ob prvemu preverjanju prisotnih 515.607 delnic, kar predstavlja 65,88 % delnic družbe z glasovalno pravico. Po izvedenem glasovanju o predlogu sklepa št. 1 je bilo na skupščini prisotnih 515.626 delnic, kar predstavlja 65,88 % delnic družbe z glasovalno pravico.

PDF

Nazaj