Datum Vrednost (EUR)
18.04. 213,00
17.04. 211,00
16.04. 210,00

Poslovanje

Ime kazalnika Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017
Prodaja v mio. € 160,7 169,1 169,8 188,7
Čisti dobiček v mio. € 13,9 6,8 9,8 28,8
Kapital v mio. € 140,1 140,2 146 167
Število zaposlenih 989 955 903 893
Kratkoročni koeficient 4,76 5,09 5,72 5,05
Stopnja fin. zadolženosti 0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Gospodarnost poslovanja 1,11 1,05 1,07 1,23
Delež čistega dobička v prodaji 8,7 % 4,0 % 5,8 % 15,2 %
Donosnost sredstev (ROI) 8,8 % 4,5 % 6,1 % 17,1 %
Čista donosnost sredstev (ROA) 7,6 % 3,7 % 5,3 % 14,2 %
Čista donosnost kapitala (ROE) 11,0 % 5,3 % 7,2 % 21,0 %
Čista dobičkovnost navadne delnice 17,1 % 8,4 % 12 % 35,3 %