Datum Vrednost (EUR)
23.03. 203,00
22.03. 203,00
21.03. 202,00

Poslovanje

Ime kazalnika Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016
Prodaja v mio. € 166,0 160,7 169,1 169,8
Čisti dobiček v mio. € 7,2 13,9 6,8 9,8
Kapital v mio. € 135,2 140,1 140,2 146
Število zaposlenih 993 989 955 903
Količnik likvidnosti 3,65 4,76 5,09 5,72
Stopnja fin. zadolženosti 2,6 % 0 % 0,0 % 0,0 %
Gospodarnost poslovanja 1,05 1,11 1,05 1,07
Delež čistega dobička v prodaji 4,3 % 8,7 % 4,0 % 5,8 %
Donosnost sredstev (ROI) 4,3 % 8,8 % 4,5 % 6,1 %
Čista donosnost sredstev (ROA) 3,8 % 7,6 % 3,7 % 5,3 %
Čista donosnost kapitala (ROE) 5,9 % 11,0 % 5,3 % 7,2 %
Čista dobičkovnost navadne delnice 8,79 % 17,1 % 8,4 % 12 %