Intermediati

Pri proizvodnem procesu titanovega dioksida nastanejo naslednji medfazni polproizvodi: titanilov sulfat, metatitanova kislina in natrijev titanat, ki jih tržimo kot surovine, nujne za druge aplikacije in uporabo na različnih področjih in v industrijah, predvsem kemičnih.

Pošljite povpraševanje

O Intermediatih

Titanilov sulfat je anorganska spojina s formulo TiOSO3. Nastane v začetni fazi proizvodnega procesa pridobivanja titanovega dioksida, in sicer v fazi razklopa titanonosnih rud v žveplovi kislini. Uporablja se pri sintezi pigmentnega in ultrafinega TiO2, za katalizatorje pri polimerizaciji, v industriji premazov, kozmetiki,… 

Metatitanova kislina oz. MTK je suspenzija hidratiranega titanovega dioksida v vodi z vsebnostjo žveplove kisline in je brez vonja. Uporablja se v proizvodnji barvnih pigmentov, katalizatorjev, keramike, v elektroniki … 

Natrijev titanat je anorganska spojina s formulo Na2TiO4. Uporablja se za sintezo pigmentnega in ultrafinega titanovega dioksida. 

 

V proizvodnem procesu TiO2 nastajajo naslednji Intermediati

 

Industrije in aplikacije

 

Kontakt

Prodaja

Tomaž Pevcin

T: +386 3 427 62 79

E: tomaz.pevcin@cinkarna.si

Tehnične informacije

Igor Kolenc

T: +386 3 427 65 77

E: igor.kolenc@cinkarna.si