Fungicidi so sredstva, ki jih uporabljajo za varstvo rastlin pred patogenimi glivami in bakterijami.

V naboru proizvodov CC imamo bakrove in žveplove fungicide.

 

Izdelujemo naslednje vrste fungicidov