IZJAVA O PRIVOLITVI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV KANDIDATA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO

Upravljalec Cinkarna Celje d.d. zbira in obdeluje osebne podatke kandidatov za zasedbo delovnega mesta, in sicer: osebno ime, naslov, telefonsko številko, in e- naslov, datum rojstva, izobrazba, delovne izkušnje, pridobljena znanja in izkušnje ter druge osebne podatke, ki jih kandidat posreduje upravljalcu v okviru svojega življenjepisa in izpolnjenega obrazca Vprašalnik pred zaposlitvijo. Podatki se, v kolikor ni dane drugačne privolitve, hranijo dokler je mogoče uveljavljati pravice, ki izvirajo iz izbirnega postopka.

Z oddajo obrazca soglašam, da se osebni podatki v tej izjavi uporabljajo v navedene namene v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti delodajalca.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Cinkarna Celje d.d. se zavezuje, da bo spoštovala vašo voljo, osebne podatke v tej izjavi pa bo obdeloval zgolj v okviru vaših danih privolitev. Dane privolitve lahko kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti, objavljeni na: https://www.cinkarna.si/politika-zasebnosti. Vsa pojasnila boste prejeli brezplačno. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov oz. pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na info@cinkarna.si.

KONTAKTNI PODATKI GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV:

Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

marko.cvetko@cinkarna.si ali info@cinkarna.si

KONTAKTNI PODATKI glede kadrovskih zadev:

Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

mateja.avbersek@cinkarna.si ali info@cinkarna.si