150-letnica priložnost za celovit trajnostni prehod Cinkarne Celje

12. 05. 2023

150-letnica priložnost za celovit trajnostni prehod Cinkarne Celje

Cinkarna Celje je v prvem četrtletju leta ustvarila 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 25 odstotkov manj od primerljivega obdobja lani. Padec prodaje je posledica manjše količine in nižje povprečne cene pigmenta titanovega dioksida. Čisti dobiček je znašal 3,8 milijona evrov.

Podjetje je danes objavilo poročilo o poslovanju za obdobje januar - marec 2023. Poslovni izid EBITDA je dosegel 7,9 milijonov evrov oziroma 16 odstotkov dosežene prodaje. Vodstvo podjetja ocenjuje, da so rezultati, primerjalno glede na stanje v panogi, dobri in presegajo napovedi za obdobje.

»Evropski trg bo, zaradi cenejšega uvoza s Kitajske in še vedno prisotnih neporabljenih zalog, po napovedih oslabljen tudi v naslednjih kvartalih. Cinkarna kot manjša proizvajalka v svetovnem merilu ne more narekovati cen, zato se bo osredotočala na razvoj proizvodov z višjo dodano vrednostjo, optimiziranje proizvodnih stroškov, dograjevanje čistilnih naprav, gradnjo sončnih elektrarn in uvajala druge ukrepe za energetsko vzdržnost,« je napovedal predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.

Podjetje s svojimi razvojnimi projekti sledi ciljem trajnostnega razvoja

Z razvojno dejavnostjo podjetje sledi strategiji za petletno obdobje, ki temelji na celoviti trajnostni prenovi družbe.

»V proizvodnji nosilnega proizvoda pigmenta titanovega dioksida nadaljujemo z večletnim razvojnim projektom celovitega ravnanja z vodami – na eni strani z intenzivnim zmanjševanjem porabe vode, na drugi pa z načrtom čiščenja odpadne vode s Komunalne čistilne naprave Tremerje, s katerim si želimo v prihodnosti popolnoma nadomestiti porabo sveže vode iz reke Hudinje,« je načrte opisala članica Uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

Cinkarna ob 150-letnici skozi Pelikanov objektiv

Podjetje sicer letos obeležuje 150 let delovanja, 50 let proizvodnje titanovega dioksida in 15 let natečajev za osnovne in srednje šole v regiji. Obeležilo ga bo z dvema dogodkoma, s katerima želi javnosti približati delo in pomen proizvodov za vsakdanje življenje v sodobnem svetu:

  • odprtje razstave do zdaj še ne objavljenih fotografij Josipa Pelikana z motivi Cinkarne, Pelikanov muzej (četrtek, 25. 5. 2023),
  • Dan odprtih vrat na lokacijah v Celju in Mozirju (sobota, 10. 6. 2023 – v primeru slabega vremena 17. 6. 2023).
Nazaj