Certifikat OK compost

17. 01. 2021

Certifikat OK compost

Razvojni načrti Cinkarne Celje d.d. so usmerjeni v razvoj proizvodov, ki z visoko kakovostjo dosegajo najvišje standarde. Pri iskanju trajnostnih rešitev nas vodi zavedanje in odgovornost do okolja. Tako smo certifikat OK compost INDUSTRIAL in OK compost HOME za naše flekso tiskarske barve namenjene tisku kompostibilne embalaže za prehrano in za nosilne kompostibilne vrečke še dodatno razširili in tako dopolnili paleto naših flekso tisk. barv, ki ustrezajo vsem pogojem certifikata.

Certifikat OK compost HOME zagotavlja kompostibilnost v domačem kompostu. Certifikat OK compost INDUSTRIAL pa zagotavlja kompostibilnost v industrijskem obratu predelave komposta. 

Osnovni cilj certificiranja naših proizvodov je nenehen dvig kakovosti.

*Certifikata OK compost HOME in OK compost INDUSTRIAL ne pomenita, da lahko odpadke odlagamo kjerkoli v naravi (biorazgradljivo), temveč moramo odpadke odlagati v za to namenjeno mesto (kompostnik, zabojnik za biološke odpadke).

Nazaj