Cinkarna Celje Splošni bolnišnici Celje donirala sredstva za nakup respiratorja