Cinkarna Celje z dobrimi rezultati vstopa v 2022

26. 11. 2021

Cinkarna Celje z dobrimi rezultati vstopa v 2022

Objavili smo poročilo o poslovanju v prvem devetmesečju. Cinkarna Celje je ustvarila prihodke od prodaje v višini 146 milijonov evrov, kar je za 12 odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Prodaja v tretjem četrtletju je nad pričakovanji, podjetje pa bo na letni ravni preseglo zastavljeni cilj letnega dobička. Glede na občutno podražitev energentov in surovin je plan za 2022 nižji od ocene za letos, a za skoraj trikrat presega vrednost iz strateškega načrta.

Več v priloženem sporočilu za javnost. 

Cinkarna Celje z dobrimi rezultati vstopa v 2022

Nazaj