Cinkarna Celje zelo uspešno zaključila poslovno leto 2021

09. 03. 2022

Cinkarna Celje zelo uspešno zaključila poslovno leto 2021

Cinkarna Celje, d. d., je lani ustvarila 192,5 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Čisti dobiček je znašal 33,2 milijona evrov. Za okoljske naložbe, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme je porabila 11,3 milijona evrov, v vseh procesih pa je izvedla izboljšave za nižjo porabo energije, boljšo kakovost izdelkov, doseganje višjih izkoristkov in zniževanje količine vseh vrst odpadkov. Glavni izzivi v letu 2022 bodo povezani z visokimi cenami surovin in energije.

Cinkarna Celje zelo uspešno zaključila poslovno leto 2021

Nazaj