Cinkarna s posameznimi projekti intenzivno znižuje emisije CO2

16. 05. 2024

Cinkarna s posameznimi projekti intenzivno znižuje emisije CO2

Cinkarna Celje je v prvem četrtletju leta ustvarila 47,5 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 5 % manj kot lani, čisti dobiček znaša 1,3 milijona evrov oziroma 66 % manj od doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta. V podjetju so danes predstavili enega najuspešnejših primerov krožnega gospodarjenja. S pomočjo posebnega postopka izločanja bele sadre oz. CEgipsa, ki ga proizvajalci uporabljajo za izdelavo mavčnih plošč, so vplivali

na zmanjšanje emisij CO2 vsaj za 1.388.500 ton CO2, zaradi nadomeščanja naravne sadre pa še za 1.850.000 ton preprečili opustošenje narave.

Na nižjo prodajo vplivajo predvsem nižje povprečne prodajne cene pigmenta titanovega dioksida, kljub temu pa so poslovni rezultati presegli napovedi za to obdobje, navajajo v danes objavljenem četrtletnem poročilu:

»Poslovni izid iz poslovanja povečan za amortizacijo oziroma EBITDA je dosegel 4,7 mio € in znaša 10 % od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA nižji za 41 %. Prodajne cene nosilnih proizvodov so bile v prvem kvartalu leta 2024 nižje kot v prvem kvartalu lanskega leta, cene ključnih surovin ostajajo višje od večletnih povprečij. Za drugo četrtletje predvidevamo dvig povprečne prodajne cene in izboljšanje marže glede na prvo četrtletje, drugo polletje pa bo zaznamovala predvsem odločitev Evropske komisije glede antidumping postopka. Uvedba znatnejših dodatnih tarif lahko povzroči izboljševanje nizkih marž evropskih proizvajalcev,« je povedal predsednik Uprave Aleš Skok.

V prvem kvartalu leta so za naložbe, nadomestno opremo in razvoj programov namenili 2,2 milijona evrov s ciljem zniževanja operativnih stroškov in zviševanja kakovosti proizvodov

Za Travnik primer projekta, ki odgovarja Zelenemu projektu EU

Med aktualnimi projekti za obvladovanje okoljskih in prostorskih tveganj so projekti alternativne dobave vode, zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles, sanacijski poseg na Odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB) in uskladitev občinskega podrobnega prostorskega načrta na napravi za zapolnjevanje rdeče sadre Za Travnik.

»Ravnanje z odpadno kislino iz proizvodnje titanovega dioksida  je eden naših dobrih primerov krožnega gospodarstva, ki sledi Zelenemu dogovoru Evropske unije. Odpadno kislino nevtraliziramo v dveh stopnjah.  V prvi stopnji nastane bela sadra. . Tako pridobljena sadra je lahko glavna sestavina za proizvodnjo mavčnih plošč in tudi surovina za proizvodnjo cementa. Enakovredno namreč nadomešča naravno sadro, ki jo kopljejo v kamnolomih. Na račun izločanja bele sadre smo na Za Travniku v zadnjih letih zapolnili 1.850.000 ton manj odpadka. Ocenjujemo pa, da je bilo z našo sadro narejenih 142,55 milijonov m2 mavčnih plošč in 21,33 milijonov ton cementaje povedala članica Uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

Po podatkih strokovne literature so emisije CO2 z uporabo t. i. sintetične sadre za 25 % nižje kot če bi proizvajalci uporabljali naravno*.

Iz tega sledi, da so v Cinkarni posredno vplivali na zmanjšanje emisij CO2 vsaj za 1.388.500 ton CO2, zaradi sledenja načelom krožnega gospodarstva pa za 1.850.000 ton preprečili opustošenje narave zaradi pridobivanja naravne sadre.


Naprava za zapolnjevanje rdeče sadre Za Travnik in 


Bela sadra iz proizvodnje

 

Nazaj