Cinkarna v naslednjih letih povečuje vlaganje v trajnostne naložbe

30. 11. 2023

Cinkarna v naslednjih letih povečuje vlaganje v trajnostne naložbe

Cinkarna Celje je v devetih mesecih leta ustvarila 136,1 milijon evrov prihodkov, kar je 28 % manj od primerljivega obdobja lani ter 7,2 milijonov evrov čistega dobička oziroma 82 % manj kot lani. V podjetju pričakujejo, da bo panoga prihodnje leto dosegla dno in se ponovno postopoma okrepila do leta 2028. Kljub slabšim razmeram na trgu so naložbe, glede na leto prej, povečali za 43 %.

“Prodaja je nižja za 28 %. Na padec vplivajo nižje prodajne količine in nižje povprečne prodajne cene pigmenta titanovega dioksida. Nižje povpraševanje po proizvodu je predvsem posledica cenejšega kitajskega uvoza, neporabljenih zalog in nižjega povpraševanja po izdelkih, kjer je vgrajen pigment. Poslovni izid iz poslovanja, povečan za amortizacijo oziroma EBITDA, je dosegel 17,9 milijonov evrov in znaša 13 % dosežene prodaje. Prihodki in poslovni izid ne vključujeta prejetih sredstev državne pomoči. V primerjavi z letom poprej je EBITDA nižji za 69 odstotkov,” je rezultate pojasnil predsednik Uprave Aleš Skok.

“Med večjimi naložbami tega leta je povečanje za 2.8 MWp instalirane moči sončnih elektrarn. Za priklop je pripravljeno še 1.4 MWp, skupaj 5.7 MWp ali slabih 6 % porabljene električne energije v podjetju. S ciljem zagotavljanja zanesljivega obratovanja proizvodnje žveplove kisline in titanovega dioksida smo izvedli remont z zamenjavo nekaj ključnih delov opreme. Pomemben del investicijskih sredstev smo namenili odpravi ozkih grl in izboljševanju kakovosti. Zaključili smo investicijo v odpraševanje in s tem izboljšali pogoje v delovnem okolju. V teku je izvajanje posodobitev omrežja za prenos podatkov proizvodnih procesov v PE TiO2 ter nadgradnja krmiljenja in vodenje na procesih z najbolj zastarelo programsko opremo, kar bo zagotovilo zanesljivejše delovanje,« je pojasnila članica Uprave - tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

Dodala je, da so v podjetju tik pred zaključkom trajnostne strategije in podrobneje predstavila sprejete zaveze in cilje na področju podnebne strategije. Podjetje bo sledilo scenariju 1.5oC za zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2030.

2024 PANOŽNO CIKLIČNO DNO, ZA TEM VZPON DO LETA 2028

Pigment titanov dioksid je nepogrešljiv v modernem svetu, zato se bo Cinkarna osredotočila predvsem na njegov nadaljnji razvoj, izboljševanje kakovosti in možnosti uporabe v trajnostnih aplikacijah, ki imajo v sodobnem prehodu v zeleno gospodarstvo številne priložnosti.

V podjetju ocenjujejo, da bo industrija pigmenta prihodnje leto dosegla ciklično dno. Načrtujejo dobrih 186 milijonov evrov od prodaje in 4 milijone čistega dobička. Razvojna dejavnost bo usmerjena v

zagotavljanje pogojev za doseganje proizvodnih količin, omejenih z Okoljevarstvenim dovoljenjem, izboljšanje kakovosti proizvodov glede na pričakovanja kupcev, razvoj posamičnih izdelkov za izpopolnitev ponudbe glede na zahteve trga in v naloge s področja trajnostnega razvoja (zmanjšanje količin odpadkov, racionalnejša raba virov). 

OBLIKOVALI STRATEGIJO DRUŽBE, POUDAREK NA RASTI VSEH PROGRAMOV

Cinkarna Celje je sicer predstavila tudi novo, 5-letno strategijo družbe, ki bo še naprej usmerjena v zagotavljanje najvišje možne ravni količinske proizvodnje pigmenta, izkoriščanje potencialov najdonosnejših trgov pigmenta, energetsko in digitalno transformacijo in trajnostni razvoj. Rast je predvidena tudi na preostalih programih. Nadaljevalo se bo optimiziranja strukture zaposlenih s pridobivanjem novega kadra in zagotavljanjem prenosa znanja med zaposlenimi.

Povprečni prihodki petletnega obdobja so načrtovani v višini 228,9 milijonov evrov, povprečni EBITDA v višini 37,1 milijona evrov in povprečni čisti dobiček v višini 16,8 milijonov evrov.

Politika dividend bo stabilna. Za dividende bo izplačanih 50 % čistega poslovnega izida.

Nazaj