Čisti poslovni izid Cinkarne precej nižji kot lani, a skladen s pričakovanji

30. 08. 2023

Čisti poslovni izid Cinkarne precej nižji kot lani, a skladen s pričakovanji

Cinkarna Celje je v prvem polletju ustvarila 7 milijonov evrov čistega dobička. To je več kot dve tretjini manj od primerljivega obdobja lani. Kljub temu so v podjetju z rezultatom zadovoljni, saj so polletje zaključili v skladu s pričakovanji.

Podjetje je v prvem polletju zabeležilo 96 milijonov evrov prihodkov od prodaje. To je za 13 odstotkov manj od načrtov in 28 odstotkov manj od primerljivega obdobja lani. Glavni razlogi za to so cenejši azijski uvoz, dražji energenti, neporabljene zaloge in nižje povpraševanje po izdelkih, v katere je vgrajen titanov dioksid.

“Glede na razmere v svetovnem gospodarstvu in na trgu titanovega dioksida je naš rezultat poslovanja v skladu s pričakovanji. Ponudbe pigmenta v Evropi je dovolj, kitajski proizvod je cenejši, stroški energentov pa so, v primerjavi z enakim obdobjem lani, višji za 41 odstotkov. Večjega izboljšanja situacije na trgu letos ne pričakujemo. Še naprej bomo delovali v smeri znižanja operativnih stroškov poslovanja in stabilne oskrbe naših kupcev,” je povedal predsednik Uprave Aleš Skok.

V podjetju znižujejo zaloge surovin in izdelkov, se pogajajo za nižje nabavne cene in omejujejo nenujne stroške. Čas znižane proizvodnje izkoriščajo za vzdrževalna dela, koriščenje dopustov in za številne projekte trajnostne preobrazbe, kot so:

  • “Učinkovita raba energije (koriščenje viškov pare in odpadne toplote, zamenjava starih elektromotorjev, transformatorjev, razsvetljave),
  • vzpostavitev obnovljivih virov energije (postavitev sončnih elektrarn in soproizvodnja električne energije in pare kot sekundarnega produkta),
  • zmanjševanje emisij in nastajanja odpadkov (razvojne naloge za predelavo odpadne kisline) in
  • zniževanje porabe sveže vode ter uporaba tehnološke vode s Centralne čistilne naprave Tremerje,” je načrte povzela članica Uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

S temi in številnimi manjšimi projekti si bo podjetje prizadevalo za znižanje ogljičnega odtisa za 40 odstotkov do leta 2030, do leta 2050 pa namerava postati ogljično nevtralna družba.

Nazaj