Izjava za javnost po zboru delavcev

18. 04. 2023

Izjava za javnost po zboru delavcev

Uprava Cinkarne Celje je v zadnjem času izvajala intenzivni socialni dialog s sindikatoma in v veliki meri prišla naproti njihovim zahtevam.

Poleg zvišanja osnovnih plač v vseh tarifnih razredih smo predlagali povišanje nadomestil za povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za leto 2023 v višini 2.000 eur in izplačilo božičnice po enaki formuli kot doslej v odvisnosti od doseženega čistega dobička. Po novem plačnem modelu noben zaposleni ne bi prejemal minimalne plače.

Uprava je na zboru delavcev zaposlenim predstavila svoje predloge glede posameznih zahtev in zahtevne okoliščine poslovanja, ki ne omogočajo polne izpolnitve zahtev sindikata. Predvsem pričakovanja sindikatov glede dviga osnovnih plač so močno nad višino letne inflacije. Ob tem velja izpostaviti, da je bila povprečna mesečna plača v Cinkarni Celje lani 42,6 % nad povprečno mesečno plačo Savinjske regije in 28,6 % nad povprečno mesečno plačo Republike Slovenije. Poleg tega smo že doslej zaposlenim izplačevali nadpovprečno božičnico in regres.

Želimo zagotoviti, da bodo tudi čez 20 let plače Cinkarnarjev nad povprečjem regije in države. Zato si uprava prizadeva za konstruktivni socialni dialog in hkrati za stabilno in uspešno poslovanje podjetja na dolgi rok v korist vseh deležnikov. Razumemo visoka pričakovanja, a poudarjamo, da je naša panoga ciklična. Letošnji rezultati poslovanja bodo nižji kot lanski, saj je industrija pigmenta lani dosegla vrh cikla. Pričakujemo zmanjševanje marž in nižjo izkoriščenost proizvodnih kapacitet. Poleg tega je pred nami obsežna trajnostna prenova, ki zahteva visoke investicije, da ohranimo poslovanje za prihodnost.

Želimo si nadaljevanje socialnega dialoga za dosego končnega dogovora, ki bo vzajemno koristen za zaposlene in podjetje. Zato se bomo s pogajalsko skupino ponovno sestali jutri.

Nazaj