Po 150 letih ostaja Cinkarna eno najzanesljivejših podjetij

23. 10. 2023

Po 150 letih ostaja Cinkarna eno najzanesljivejših podjetij

Po 150 letih ostaja Cinkarna eno najzanesljivejših podjetij

Cinkarna Celje ostaja eno najstabilnejših podjetij v Sloveniji. Prejela je mednarodni Platinasti certifikat bonitetne odličnosti 2023, ki potrjuje zanesljivost, kredibilnost in odličnost poslovanja v odnosu do vseh deležnikov.

Certifikat izkazuje, da je podjetje zadnjih 5 let izpolnjevalo najvišji mednarodni standard odličnosti AAA, beleži izjemno poslovanje, plačilno disciplino in ima zelo nizko verjetnost, da bi v prihodnjih 12 mesecih šlo v stečaj, prisilno poravnavo, imelo blokiran transakcijski račun ali se uvrstilo na seznam davčnih neplačnikov. 

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti, ki jo podeljuje podjetje Dun & Bradstreet, imajo 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu. 


“Platinasti certifikat je rezultat dolgoletnih prizadevanj, skupnega dela in predanosti naših zaposlenih. Hkrati pa je to zaveza za prihodnost. Poslovno okolje se neprestano spreminja, izzivi postajajo vedno večji, zato moramo biti pripravljeni prilagajati se in iskati nove rešitve,” je povedal predsednik Cinkarne Celje Aleš Skok.


S ciljem do leta 2050 postati ogljično nevtralna družba raziskovalci v podjetju raziskujejo načine koriščenje viška pare in odpadne toplote, sistematično postavljajo sončne elektrarne, zmanjšujejo emisije in razvijajo možne načine predelave odpadne kisline. 
 
Med največjimi izzivi prihodnjega obdobja pa bo edinstvena vzpostavitev ponovne uporabe odpadne vode s Centralne čistilne naprave Tremerje, kar bo pomenilo, da podjetje za delovanje ne bo več uporabljalo sveže vode z vodotokov.

Fotografija: Dubravka Kunst
 
Nazaj