Titanov dioksid (brez TMP)

23. 11. 2023

Titanov dioksid (brez TMP)

Cinkarna je v svojem razvojen oddelku pripravila produkte brez TMP (trimetilolpropan, CAS številka: 77-99-6), saj je TMP kot najpogostejši dodatek za organsko obdelavo titanovega dioksida pigmenta, pred časom bil samo razvrščen kot nevarna snov.

Proizvajalci smo bili prisiljeni k iskanju alternative, saj razvrstitev kot takšna omejuje uporabo pri izdelavi različnih izdelkov (npr. v izdelkih z oznako »Ecolabel« je kot izjema dovoljen do konca leta 2025 v količini do 0,5% na TiO2).  

Ponujamo naše produkte z oznakami RC 813, RC 823, RC 833 tudi v različici brez TMP ob ohranjenih lastnostih kompatibilnosti s topili, vodo in organskimi smolami in izboljšani mobilnosti in procesibilnosti v proizvodnji barv/ premazov. Alternativa TMP-ju se uporablja kot organska površinska obdelava, ki je skladna z zakonodajo (uporaba za kontakt s hrano). Dodana je na površino pigmenta kot hidrofilni dodatek. Sprememb v kakovosti proizvoda v primerjavi z organsko obdelavo s TMP ni zaznati.

Nazaj