Uprava Cinkarne Celje in sindikata dosegla dogovor; celodnevna stavka je odpovedana

19. 04. 2023

Uprava Cinkarne Celje in sindikata dosegla dogovor; celodnevna stavka je odpovedana

Po večkratnih zahtevnih pogajanjih je uprava Cinkarne Celje danes sindikatom predstavila izboljšano ponudbo za izpolnitev stavkovnih zahtev, ki je še sprejemljiva za upravo, upoštevajoč ciklično naravo dejavnosti podjetja in zaostrene gospodarske razmere, hkrati pa izpolni pričakovanja zaposlenih. Sindikati so ponudbo sprejeli in z upravo sklenili dogovor, zaradi česar sta sindikata preklicala opozorilno celodnevno stavko, ki je bila predvidena za 20. april 2023.

Uprava Cinkarne Celje je v zadnjih tednih izvajala intenziven in zahteven socialni dialog s Svobodnim  sindikatom KNG Cinkarna Celje in Neodvisnim sindikatom podjetja Cinkarna Celje, v katerem si je prizadevala za dogovor glede stavkovnih zahtev, ki bi bil sprejemljiv za zaposlene in hkrati ne bi ogrozil stabilnosti in vzdržnosti poslovanja podjetja na dolgi rok. V torek, 18. aprila, je svojo ponudbo predstavila tudi vsem zaposlenim na zboru delavcev.

Sindikata in uprava so danes nadaljevali pogajanja in sklenili dogovor glede odprave plačnih nesorazmerij in dviga osnovnih plač, povračil stroškov v zvezi z delom, dviga dodatka za delo na dan praznika ali na dela proste dneve, regresa za leto 2023 in o načinu določitve višine nagrade iz naslova poslovne uspešnosti - božičnica.

»V upravi Cinkarne Celje se zahvaljujemo sindikatoma za konstruktiven dialog. Zadovoljni smo, da so predstavniki sindikata in zaposleni na zboru delavcev razumeli zahtevne okoliščine poslovanja in sprejeli ponudbo uprave glede stavkovnih zahtev, čeprav te niso bile v celoti izpolnjene. Razumemo skrb sindikatov za dobrobit zaposlenih, hkrati pa moramo kot uprava tovrstne zahteve postaviti v širši kontekst pogojev poslovanja in naših poslovnih načrtov, ker želimo zagotoviti uspešnost poslovanja podjetja na dolgi rok, kar je tudi interes zaposlenih. V upravi si bomo še naprej prizadevali za konstruktiven socialni dialog, ki podpira prihodnji razvoj podjetja,« je ob sklenjenem dogovoru izpostavil Aleš Skok, predsednik uprave.

Ključna usmeritev uprave v pogajanjih s sindikati je bila, da finančne posledice izpolnitve stavkovnih zahtev ne ogrozijo stabilnosti in vzdržnosti poslovanja podjetja na dolgi rok, upoštevajoč cikličnost panoge in trenutne zaostrene poslovne razmere tako na domačem kot na mednarodnih trgih, ki bodo po pričakovanjih vztrajale tudi v nadaljevanju letošnjega leta. Uprava je pri pogajanjih zasledovala usmeritev, da rast osnovnih plač v podjetju sledi ohranjanju kupne moči (inflaciji). Hkrati je upoštevala dosedanje ugodne kadrovske kazalnike Cinkarne Celje. Zaposleni so bili že doslej deležni nadpovprečnega regresa in božičnice ter številnih finančnih in nefinančnih ugodnosti in bonitet (do 10 % variabilnega mesečnega dodatka k osnovni plači, dodatno pokojninsko zavarovanje, uporaba počitniških kapacitet na petih lokacijah, finančna podpora sekcijam v podjetju, udeležba v več kot 20 športnih aktivnostih v regiji, aktivnosti za zdrav življenjski slog v obliki preventivnih delavnic, zdravega zajtrka in podobno).

Nazaj