V Cinkarni zadovoljni z razveljavitveno sodbo sodišča EU glede klasifikacije titanovega dioksida po CLP zakonodaji

24. 11. 2022

V Cinkarni zadovoljni z razveljavitveno sodbo sodišča EU glede klasifikacije titanovega dioksida po CLP zakonodaji

Splošno sodišče Evropske unije je 23. novembra 2022 razveljavilo delegirano uredbo Evropske komisije iz leta 2019 v delu, ki se nanaša na usklajeno razvrščanje in označevanje nekaterih oblik titanovega dioksida kot snovi kategorije 2 – sum na kancerogeno pri vdihavanju.

Uredba je veljala za tiste vrste titanovega dioksida v obliki prahu, ki pri vdihavanju vsebujejo 1 % ali več delcev z aerodinamičnim premerom enakim ali manjšim od 10 mikronov. Noben od proizvodov Cinkarne Celje sicer ni ustrezal temu kriteriju in posledično ni zapadel pod obvezo označevanja.

Glavna razloga za razveljavitev uredbe sta bila:

  • da v obravnavani zadevi ni bila izpolnjena zahteva, da mora razvrstitev rakotvorne snovi temeljiti na zanesljivih in sprejemljivih študijah,
  • da je bilo s sporno razvrstitvijo in označevanjem kršeno merilo, po katerem se lahko kot rakotvorna opredeli le snov, ki ima intrinzično lastnost (lastnost, ki jo ima snov sama po sebi), da povzroča raka.

Razveljavitvena sodba pomeni, da titanov dioksid pri vdihavanju ni nevaren in obveznosti glede razvrščanja ne veljajo več.

Celotno besedilo sodbe in sporočilo za medije Sodišča EU, ki vsebuje povzetek sodbe, sta objavljena na spletni strani Sodišča EU https://curia.europa.eu/ na dan razglasitve. Neposredne povezave: Sodba (SL), Sporočilo za medije (SL).

Več informacij o titanovem dioksidu najdete na strani evropskega združenja proizvajalcev titanovega dioksida (TDMA).

Nazaj