V proizvodnji Cinkarne vsako leto manj odpadkov. Kako nam to uspeva?

19. 11. 2019

V proizvodnji Cinkarne vsako leto manj odpadkov. Kako nam to uspeva?

Po podatkih Statističnega urada smo Slovenci lani ločeno zbrali več kot 70 odstotkov komunalnih odpadkov. To so odpadki iz gospodinjstva, proizvodnje, trgovine, ki jih ločeno zbiramo na ekoloških otokih.  

Nisem si mogla kaj, da ne bi preverila, kako to uspeva našemu podjetju in presenečena odkrila: v različnih zbiralnikih po Cinkarni ločujemo več kot 30 različnih vrst odpadkov! Papir, karton, različne vrste plastike in kovin, les, komunalne odpadke in še nekatere druge nenevarne industrijske odpadke, ločene glede na vrsto odpadka. Podobno velja tudi za nevarne odpadke. Vsaka poslovna enota, služba, objekt ima svoja zbirna mesta in zaposlenega, ki skrbi, da jih odložimo na pravo mesto, ne kamorkoli. Šele tako ločevanje dobi pravi pomen.

In več kot 90 odstotkov vseh teh zbranih odpadkov gre v predelavo, torej se na tak ali drugačen način spet pojavijo v uporabi. Ni to uspeh za tako veliko podjetje?

Sodelavci pa nismo zaspali na lovorikah, ampak načrtno znižujemo nastajanje odpadkov! V primerjavi z letom prej smo zbrali kar 11 % manj nenevarnih odpadkov. Poglejmo, kako.

*Naši strokovnjaki ves čas iščejo priložnosti, da izboljšajo proizvodne procese.
*Odkrili so učinkovit način za proizvodnjo in prodajo stranskega produkta, belo sadro oz. CEGIPS. To bi lahko bil odpadek, ampak moji sodelavci so iz njega naredili zelo uporaben gradbeni material za izdelavo predelnih sten, kot dodatek k cementu.
*Mulj, ki nastaja pri čiščenju tehnološke vode, obdelajo tako, da je ustrezen za prekrivanje naprave za odstranjevanje odpadkov.
*Predelajo gradbene odpadke in jih ponovno uporabijo na svojih gradbiščih
*Tudi za ostanke sekundarnega cinka so uspeli najti takšno rešitev, da je zanimiva za kupce.
*Embalažo, kot so napr. lesene palete in velike vreče za skladiščenje titanovega dioksida, uporabimo večkrat.

Z zbiranjem in ločevanjem odpadkov smo tudi dobrodelni. Letos smo z namenom pomagati Ginekološko – porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto zbirali plastenke. 

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico pa že iščemo nove ideje, kako še uporabiti odpadni material. Tako Cinkarna znižuje stroške in korak za korakom uvaja krožno gospodarstvo v pravem pomenu besede. 

Nazaj