Z lanskoletnim dobičkom Cinkarna letos v trajnostno preobrazbo

08. 03. 2023

Z lanskoletnim dobičkom Cinkarna letos v trajnostno preobrazbo

Cinkarna Celje je v letu 2022 ustvarila dobrih 227 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 18 odstotkov več kot leto prej. Dobiček je znašal 42 milijonov evrov in je za skoraj tretjino višji od primerljivega obdobja preteklega leta. Glede na aktualne tržne razmere se bo podjetje letos osredotočilo predvsem na aktivnosti za trajnostno preobrazbo družbe.

Podjetje je danes objavilo nerevidirano poročilo o poslovanju za leto 2022. Prvi del leta je zaznamovala visoka prodaja, drugi del pa občutna ohladitev povpraševanja in pritisk cenejših viškov kitajskega pigmenta na evropske trge. Doseženi rezultati kljub vsemu presegajo napovedi. Poslovni izid poslovanja je namreč znašal 51,8 milijonov evrov oziroma 30 odstotkov več kot leta 2021.

Predsednik Uprave Aleš Skok: »V primerjavi s poslovnim letom prej je EBITDA višji za 25 odstotkov. Na visoko prodajo so vplivale predvsem višje povprečne cene pigmenta titanovega dioksida, dobri rezultati prodaje drugih proizvodnih programov in maksimalna izkoriščenost proizvodnih kapacitet. Letos so načrti skromnejši, ključne surovine in cene energentov ostajajo visoke, azijski proizvajalci zagotavljajo ugodne cene pigmenta, cenejši je kontejnerski prevoz v Evropo, zato se bomo osredotočili predvsem na izboljševanje kakovosti titanovega dioksida, trajnostno preobrazbo podjetja ter obvladovanje pritiskov na povečevanje stroškov poslovanja.«

Čiščenje odpadnih vod za ponovno uporabo v proizvodnji

Podjetje bo letos krepilo predvsem potenciale proizvodov z visoko dodano vrednostjo, optimiziralo stroške in vlagalo v energetsko prenovo, vse aktivnosti pa bodo potekale z mislijo na temeljito trajnostno preobrazbo družbe.

»Gradnja sončnih elektrarn je v polnem zamahu, do konca meseca bodo priklopljene zmogljivosti 3,6MWp. Z notranjo ponovno rabo smo zmanjšali črpanje vode iz Hudinje za 20 odstotkov. Pripravljamo načrt vračanja in uporabe vode iz ojezeritve Bukovžlak. Na pilotni napravi poskusno pa čistimo odpadno vodo iz Komunalne čistilne naprave Tremerje. S tem bi lahko v celoti nadomestili svežo vodo iz Hudinje,« je pojasnila članica Uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

Podjetje je sicer izračunalo tudi ogljični odtis, ki bo podlaga za nadaljnje delo, pripravilo trajnostno poročilo, v nastajanju je ESG strategija s poudarkom na podnebni strategiji. Aktivnosti trajnostnega poslovanja bodo podrobneje predstavljene v revidiranem letnem poročilu za leto 2022.

Cinkarna ob 150-letnici skozi Pelikanov objektiv

Podjetje letos obeležuje 150 let delovanja, 50 let proizvodnje titanovega dioksida in 15 let natečajev za osnovne in srednje šole v regiji. Obeležilo ga bo z dvema dogodkoma, s katerima želi javnosti približati delo in pomen proizvodov za vsakdanje življenje v sodobnem svetu:

  • odprtje razstave do zdaj še ne objavljenih fotografij Josipa Pelikana z motivi Cinkarne, Pelikanov muzej (četrtek, 25. 5. 2023),
  • dan odprtih vrat na lokacijah v Celju in Mozirju (sobota, 10. 6. 2023 – v primeru slabega vremena 17. 6. 2023).

 

Nazaj