Vodenje Cinkarne Celje prevzema Aleš Skok

1. 7. 2020
Vodenje Cinkarne Celje prevzema Aleš Skok. Tomaž Benčina in mag. Jurij Vengust podjetje zapuščata, v Upravi ostaja tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič. 
Foto: arhiv Cinkarne Celje