Dobro poslovanje Cinkarni Celje omogoča ekološke naložbe

31. 8. 2021
Cinkarna Celje je v prvem polletju ustvarila dobrih 99 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 12-odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 13 odstotkov več od načrtov. V okviru zagotavljanja trajnostnega razvoja proizvodnje titanovega dioksida nadaljujemo z večletnim projektom celovitega ravnanja z vodami, tik pred začetkom delovanja pa je tudi nova čistilna naprava, t. i. četrti elektrofilter za čiščenje dimnih plinov, ki nastanejo med kalciniranjem gela titanovega dioksida.