Objave

 • 18. 4. 2008
  Letni dokument 18.04.2007 – 18.04.2008
 • 14. 4. 2008
  Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007
 • 14. 4. 2008
  Letno poročilo 2007
 • 14. 4. 2008
  Sklic 11. redne seje skupščine delničarjev
 • 14. 4. 2008
  Objava sklepov nadzornega sveta
 • 12. 3. 2008
  Objava nerevidiranih podatkov za leto 2007
 • 18. 10. 2007
  Prva objava informacij o pomembnih deležih po ZTFI
 • 23. 8. 2007
  Objava nerevidiranih poslovnih rezultatov za polletje 2007
 • 19. 7. 2007
  Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave in nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja
 • 22. 5. 2007
  Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja