Titanilov sulfat

Tip
TiOSO4
Raztopina tilanilovega sulfata (CAS No.13825-74-6) v žveplovi(VI) kislini
(CAS No.7664-93-9). Je motna, rahlo rjavo rumeno obarvana, brez vonja.

Uporaba

  • Sinteza pigmentnega TiO2
  • Sinteza nano TiO2
  • Katalizator pri polimerizaciji
  • V kozmetični industriji

Embaliranje
Dobavljivo v PE-HD kontejnerjih prostornine 1 m3 ali po želji kupca.

Tehnični podatki

Vsebnost TiOSO4 (kot TiO2) Interna metoda 10 % – 12 %
Razmerje Aktivna kislina : TiO2 2,7 – 3,7
Gostota (25 °C) Interna metoda 1360 g/L – 1440 g/L
pH Interna metoda < 1

Tehnične informacije

Varnostni listi