Praškasto lakiranje

Praškasti laki so idealni za zaščito vseh vrst kovinskih izdelkov in zagotavljajo tako odlično funkcionalno zaščito kakor tudi atraktiven izgled. Pri tem ne smemo pozabiti številne prednosti, ki jih imajo praškasti laki, predvsem v primerjavi s klasičnimi premazi.

Ekolak Epoksi/Poliester
Splošni podatki:
Baza: vezivo na osnovi nasičenih poliesterskih smol in epoksidne smole, posebej izbranih glede dobre kemijske odpornosti in odpornosti proti porumenitvi pri pečenju.
Barvni ton: po RAL karti
Gostota (DIN 55 990/3): 1,2 do 1,7 g/cm3, odvisno od nianse
Izdatnost: 9,8 do 13,8 m2/kg pri debelini nanosa 60 µm, odvisno od nianse
Granulacija (Malvern granulometer): delci nad 40 µm.... 40 - 55%
Priprava izdelkov: Izdelke je potrebno pred nanašanjem lakov ustrezno pripraviti s peskanjem in z razmastitvijo. Pripravljene izdelke segrejemo na temperaturo nanašanja v namenski peči.
Nanašanje:  Praškasti laki se uporabljajo za lakiranje kovinskih izdelkov vseh vrst. Najbolj običajen način nanašanja je elektrostatsko nanašanje. Pri tem gre za uporabo visoke napetosti 30 - 100 kV, negativne polaritete, ki povzroči, da se veliko število elektronov oprime delcev praškastega laka na poti skozi
elektrostatsko pištolo. Med pištolo in predmetom nastane električno polje, ki povzroči, da se delci prahu oprimejo tudi na nasprotni strani predmeta.
Pečenje: Ko je prah nanesen na objekt, ga moramo še zapeči. Temperature pečenja Ekolakov se gibljejo od 150°C/20 min za reaktivnejše lake do 190°C/10 min, pri tem vseskozi govorimo o objektni temperaturi.

Maksimalne dimenzije predmeta, ki jih zaščitimo s praškastimi laki:
Dolžina:1900 mm, širina:1700 mm, višina:1700 mm