Proizvodnja ventilov in tefloniranih cevovodov, montaža