Žveplova kislina

Pri proizvodni pigmentiranega titanovega dioksida je nujno potrebna surovina žveplova kislina, ki jo Cinkarna proizvaja za lastne potrebe in trženje. Odvečne količine trži v domači in tuji kemični industriji.

Žveplova kislina – koncentrirana

Karakteristika Vrednost karakter. Kontrol. metoda Opombe
H2SO4 ( % ) 96 – 98 Interna metoda glede na letni čas potenciometrična titracija
Fe ( mg/l ) max. 75 Interna metoda spektrofotometrično
ostanek po žarjenju ( mg/l ) max. 550 Interna metoda gravimetrično
poraba KMnO4 ( mg/l ) max. 80 Interna metoda volumetrično

Tehnične informacije

Varnostni listi

Žveplova kislina – razredčena

Karakteristika Vrednost karakter. Kontrol. metoda Opombe
H2SO4 (%) 35,0 ± 5,0 Interna metoda potenciometrična titracija
Fe ( mg/l ) max. 25 Interna metoda spektrofotometrično
ostanek po žarjenju ( mg/l ) max. 175 Interna metoda gravimetrično
poraba KMnO4 ( mg/l ) max. 40 Interna metoda volumetrično

Tehnične informacije

Varnostni listi

Kontakt

Marta Sevčnikar - prodaja
tel.: 003863/427-6243
e-mail: marta.sevcnikar@cinkarna.si


Mitja Gračner – tehnične informacije
tel.: 003863/427-6087
e-mail: mitja.gracner@cinkarna.si