Četrtletno poročilo za obdobje 1.1.2022 do 31.3.2022