ČETRTLETNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 30.9.2014

05. 11. 2014

Tip objave: Finančna poročila

V devetih mesecih leta 2014 smo skladno s poslovnim načrtom poslovali občutno boljše kot v letu 2013. Opazno je predvsem izboljšanje učinkovitosti in s tem dobičkonosnosti poslovanja, med tem ko smo zaradi padca tržnih cen, nekoliko zaostali za lanskoletno, kakor tudi za načrtovano prodajo. V pogojih zniževanja prodajnih in nabavnih cen je povečanje učinkovitosti posledica izboljšanja relativnih razmerij med prodajnimi in nabavnimi cenami. Presežna tržna ponudba pigmenta titanovega dioksida se je odrazila tudi v presežkih titanonosnih surovin in tako omogočila nadsorazmerno znižanje nabavnih cen surovin.

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2014 do 30.9.2014

Nazaj