ČETRTLETNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.3.2014

14. 05. 2014

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje podjetja je bilo, skladno z napovedmi in načrtom, v prvem četrtletju 2014 pomembno boljše od poslovanja v prvem četrtletju leta 2013. Podjetje je preseglo tudi načrt poslovanja za obdobje prve četrtine leta 2014. Mednarodno poslovno okolje je bilo v obravnavanem obdobju zelo solidno, postopno izboljševanje makroekonomskih kazalnikov v svetu in predvsem Evropi je omogočilo občutno izboljšanje obsega in učinkovitosti poslovanja. Za nosilne programe podjetja lahko rečemo, da so se prodajni trgi stabilizirali, hkrati pa so se zaradi presežne ponudbe izrazito povečali pritiski usmerjeni v zniževanje nabavnih cen surovin in energije. Škarje prodajno nabavnih cen so se posledično nekoliko razprle in omogočile realizacijo in preseganje načrtovanih poslovnih rezultatov. Trenutni tržni trendi so žal negativni, kar pomeni, da v nadaljevanju leta pričakujemo rahlo znižanje poslovne uspešnosti, predvsem kot posledico postopnega zdrsa ravni prodajnih cen.

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2014 do 31.3.2014

Nazaj